Iedereen leert

4

iedereen creëert,
iedereen brengt zijn eigen kennis en vaardigheden in.

In de complexiteit van transitie of de hedendaagse, complexe opgaven werkt het niet om vanuit één perspectief te handelen. Er zijn vele perspectieven, vele disciplines en vele vaardigheden nodig om de weg naar voren te ontdekken. Veel mensen in de stad (en in het land of de wereld) weten veel meer dan wij. Ook over ons eigen thema. Iedereen kan daarom kennis, ideeën en acties inbrengen – daar staan we actief voor open. Onze beweging vormt een experimenteerzone, waar uitgeprobeerd kan worden en geleerd. Waar nieuwe inzichten en oplossingen  kunnen rijpen.

Voorbeeldprojecten

Dit principe zie je terug in de volgende projecten.