Meteopolis

Meteopolis

Meteopolis was de bijdrage van Rotterdams WeerWoord aan IABR, de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam die in 2021 plaatsvond. Voor deze bijdrage gaf Rotterdams WeerWoord vier (overwegend jonge) ontwerpbureaus de opdracht hun droom (of dystopie) voor 2060 vorm te geven, ieder met een andere combinatie van sociale en economische onzekerheden als uitgangspunt. Meteopolis, onderzoek en tentoonstelling, vormde onderdeel van het programma IABR-Down to Earth.

De klimaattrends en de effecten ervan stonden in Meteopolis niet ter discussie. Hoe onze leefwereld er in 2060 uitziet is meer afhankelijk van allerlei andere maatschappelijke onzekerheden. Is klimaatverandering een publiek of privaat probleem? Wie is eigenaar van de stad? Wie draagt de verantwoordelijkheden en de lasten? Houden we vast aan een vertrouwde manier van leven, of gooien we het roer radicaal om?

John Jacobs: ‘Door ontwerpend onderzoek wilden we verrassende nieuwe inzichten opdoen. We krijgen de noodzakelijke transities en systeemveranderingen niet voor elkaar zonder een radicaal andere aanpak.’ Meteopolis was een middel om te ontdekken wat de toekomst kan zijn. Om de scenario’s breder te trekken dan alleen klimaatadaptatie, zijn er in het proces naar de tentoonstelling toe verschillende inhoudelijke sessies georganiseerd. Steeds keken de ontwerpteams met een andere bril: van stadsantropologie tot aan historie, filosofie en sociale rechtvaardigheid.

De toekomstscenario’s schuren, geven een knoop in de maag en inspireren tegelijkertijd. Ze prikkelen, maken inzichtelijk en zorgen voor een dialoog over de vraag in wat voor stad je wilt leven in 2060. Hiermee geven we als beweging weer vervolg aan het hier en nu. Een groot aantal personen van de beweging zijn actief betrokken geweest bij het ontwerpend onderzoek; een aantal als initiator of onderdeel van een ontwerpteam, anderen als expert of als kritisch volger.

Nieuwsgierig? De tentoonstelling is nog steeds virtueel te bezoeken: https://www.meteopolis.nl/
Of luister naar de podcast, aflevering 7: ‘het Rotterdam van 2060’