Onze cafés

Onze cafés

Tijdens de WSR-Cafés en de Rotterdams WeerWoord Cafés zijn fictieve bewegingen opgezet en miniatuur-landschappen gebouwd. In een aikido-workshop kon je de essentie van samenwerken ervaren, met de Meetbar kon je je omgeving onderzoeken. De cafés zijn de eigen ontmoetingsmomenten van de beweging. Doordat ze altijd met liefde, aandacht en lef worden vormgegeven, zorgen ze voor veel aantrekkingskracht. Mensen onthouden de bijeenkomsten, vertellen erover, nodigen anderen uit en zijn zo ambassadeur voor de beweging.

Het geheim van deze bijeenkomsten is een aandachtige, liefdevolle voorbereiding en een continue ambitie om te willen vernieuwen. Esther Barfoot en Marjolijn van Eijsden, die vrijwel alle ontmoetingen organiseerden en co-creëerden met vele anderen, geloven in de nut en noodzaak van schoonheid, plezier en ontregeling bij het organiseren van ontmoetingen in het kader van het opzetten van een beweging.

Vanuit ontspanning, flair en humor, verbinden ze mensen rondom complexe vraagstukken. Op die manier komen er verrassende inzichten, ideeën en oplossingen boven drijven, worden opvallende doorbraken bereikt  en komen mensen tot elkaar. Juist door de verrassende en ontregelende inhoud, vinden er altijd weer ‘what the fuck’- gesprekken plaats tijdens de borrel. Een mooie gespreksstarter onder vreemden.

De cafés zijn voor iedereen die zich aangesproken voelt door de beweging. Sommigen zijn al langere tijd actief in de beweging, anderen zijn nog aan het onderzoeken of ze zich willen aansluiten. Sommigen zijn senior in hun vakgebied, anderen nog stagiair. Vanuit de beweging geloven wij in samenwerken, binnen organisaties en vooral ook over organisatiegrenzen heen. Met de cafés richten we ons op cruciale aspecten in die samenwerking: het aangaan van ware verbinding, het bewust zijn van en vertrouwd zijn met elkaars belangen en daar ontspannen in kunnen bewegen.

Luister hier naar de podcast waarin wordt gesproken over WSR-cafés en verschillende ontregelende activiteiten: afl. 2 47:05 – 56:53

Esther en Marjolijn hebben ook een gesprek tussen hen samen opgenomen over alle ingrediënten voor een beweging, dus ook over het organiseren van ontmoetingen. Luister hier: