ff serieus...
Hoe monitor en verantwoord je

een beweging?

Aan wie leg je verantwoording af?
Jij kiest aan wie je verantwoording wilt afleggen. Voor de hand liggen: je financiers, je leidinggevende/opdrachtgevers, je volgers en eventuele geïnteresseerden buiten de beweging. Er kunnen ook andere partijen zijn die belangrijk zijn voor jouw beweging en waarvan je wilt dat ze begrijpen waar je mee bezig bent of waar jullie mee bezig zijn.

Doe dit proactief en niet pas als deze belanghebbenden ernaar vragen. Bepaal zelf of je dit jaarlijks doet, eens per kwartaal of eens per maand. Maar doe het ook niet te vaak. Dit proces kost veel tijd en moeite. En een basisregel is: wees zuinig op jouw tijd en energie, anders gaat het voor andere prioriteiten verloren.