ff serieus...
Hoe financier je

een beweging?

Waar heb je geld voor nodig?

  • Je eigen uren. Ook als je uren vraagt van de baas, kost dit geld.
  • De uren van collega’s of mensen buiten je organisatie.
  • Communicatie & bijeenkomsten om de beweging vorm te geven en mensen te bereiken, verbinden en enthousiasmeren.
  • Mogelijk: het realiseren van concrete projecten. Bij Rotterdams WeerWoord gaat dit om fysieke ingrepen in de stad: voedselbostuinen, waterpleinen, slimme regentonnen, etc. Maar voor een andere beweging kan het ook meer gaan om bewustwordingsinterventies.
  • Mogelijk: het doen van onderzoek en metingen.

Wanneer heb je hoeveel geld nodig?
Laten we de lat niet te hoog leggen. De eerste maanden van het opzetten van je beweging hoeven niet zoveel te kosten. En je hoeft misschien niet kostendekkend te opereren. Jij stopt er wellicht wat eigen uren in of wat uren van de baas (al dan niet met zijn of haar goedkeuring). Wellicht dat een aantal collega’s of andere mensen wat uren maken. Je maakt een low-budget poster of flyertje. Hier kom je wel uit.

Maar op een gegeven moment is het toch fijn als je meer middelen hebt. Als je officieel uren mag maken in de baas zijn tijd of als je vrijwillige uren worden omgezet in betaalde uren. En dit geldt uiteraard niet alleen voor jou, maar ook de mensen waarmee je de beweging opzet. Je hebt een langdurige commitment nodig; van jezelf en je bewegingscollega’s. Je zult dus die capaciteit moeten regelen.

Wij bedoelen hiermee niet dat iedereen per se zijn of haar uren vergoed krijgt. Maak hierin een weloverwogen keuze: wie zijn de drijvende krachten wiens uren je vergoedt? En wat wordt het tarief of maximum? Overleg dit met elkaar.

Maar je hebt niet alleen geld nodig voor je uren. Ook voor je communicatie. Deze is immers essentieel voor een beweging – ook in een professionele omgeving -, want hoe wil je anders mensen bereiken, werven en enthousiasmeren voor de beweging. Ook ontmoetingen om die mensen aan elkaar en de beweging te verbinden zijn cruciaal. Zeker, je kunt er best een tijdlang eigen tijd of middelen in stoppen, maar dat is geen duurzame opzet voor je beweging. Jouw beweging is niet toekomstbestendig zonder geld of capaciteit.

Podcast

Luister naar deze bonusaflevering van de podcastserie ‘Hoe creëer ik een beweging?’. Daarin vertelt John Jacobs, de firestarter van Water Sensitive Rotterdam en Rotterdams WeerWoord, o.a. over financiering.