ff serieus...
Hoe meet je de resultaten

van een beweging?

Waarom zou je meten?

  • Om te weten voor jezelf of je op de goede weg bent en of je je doelstellingen haalt.
  • Om tussentijds bij te sturen om je doel te behalen.
  • Ter verantwoording aan je volgers, leidinggevende, opdrachtgevers of je financiers.

Wat meet je? 
We zijn in onze samenleving nogal gericht op fysieke, meetbare of kwantificeerbare resultaten. En dikwijls waarderen we materiële resultaten hoger dan mentale. En een belangrijk doel van vrijwel iedere beweging is nou juist ook mentaal: bewustwording, een verandering van mindset, zodat mensen ook anders gaan handelen. De concrete en eventuele fysieke verandering komt pas later, als je als beweging al wat langer bezig bent. Het begint met de mindset.

En dus kun je ervoor kiezen om een soort dubbele meting te doen. Door enerzijds tastbare resultaten te meten en anderzijds te meten op complexere doelstellingen die meer liggen op het vlak van een verandering van mindset.