Wateropvang voor Voedseltuin Rotterdam

Wateropvang voor Voedseltuin Rotterdam

Op een braakliggend terrein op de gedempte Keilehaven is in 2011 de Voedseltuin aangelegd. De Voedseltuin teelt biologische seizoensgroenten voor Voedselbank Rotterdam en werkt met vrijwilligers die lastig aan een baan komen. Daarnaast is het ook een parkachtige ontmoetingsplek in een spannend stadsdeel, waar buurtbewoners en natuurliefhebbers elkaar ontmoeten. Een prachtige plek dus, waar ook onze beweging een bijdrage aan heeft mogen leveren. 

Toen de initiatiefnemers van de Voedseltuin op zoek gingen naar manieren om de tuin verder te verduurzamen, kwamen ze onze beweging op het spoor. De wens was om het eigen afvalwater verder te verduurzamen en te hergebruiken als spoelwater voor het toilet. Met de expertise en financiering van Water Sensitive Rotterdam is er een natuurlijke rietfilter aangelegd. De opvang van het regenwater van omliggende gebouwen staat nog altijd op het wensenlijstje. Wisselende eigenaren en voorschriften vanuit de gemeente hebben het er niet makkelijker op gemaakt. Samenwerken is soms ook het hebben van een lange adem.

De samenwerking met de Voedseltuin is een voorbeeld voor het principe ‘We gaan waar de energie is’. De Voedseltuin was al een bruisende plek voordat de beweging aansloot. Door expertise toe te voegen hebben we kunnen bijdragen aan hun energie. Het laat ook zien hoe het vergroenen van de stad kan leiden tot meer sociale cohesie; precies wat de beweging nastreeft.