Strategische community

Strategische community

Met de strategische community van aanvankelijk Water Sensitive Rotterdam en later Rotterdams WeerWoord brachten we een flink aantal strategische personen en organisaties bij elkaar die allemaal belang hebben bij of een belangrijke rol spelen in het klimaatadaptief maken van de stad: gemeente, waterschappen, woningcorporaties en bouw- en projectontwikkelaars.

De deelnemers dachten samen na over een toekomstbestendig Rotterdam en wat ieders bijdrage daarin was. Vanuit ontspanning, flair en humor verbinden Marjolijn en Esther de groep rondom complexe vraagstukken. Op die manier komen er verrassende inzichten, ideeën en oplossingen boven drijven, worden opvallende doorbraken bereikt.

Door op deze manier samen te komen en met en van elkaar te leren, heeft de strategische community o.a. bijgedragen aan het klimaatadaptief maken van vastgoed in de stad. Door nieuwe en open manieren van samenkomen ontstonden er nieuwe verbindingen en mogelijkheden in de samenwerking tussen deze partijen.