Een plek in de Rotterdamse Stijl 

Een plek in de Rotterdamse Stijl 

De Rotterdamse Stijl is het handboek met richtlijnen voor de inrichting van de Rotterdamse  buitenruimte. In het handboek staat beschreven hoe de straatverlichting en de bestrating eruit moet zien, maar ook het straatmeubilair en het groen. Een mooie kans voor klimaatadaptatie, als allerlei klimaatadaptieve maatregelen in de richtlijnen worden opgenomen.

Floor van de Bergh, één van de grondleggers van de beweging, kreeg als opdracht om te zorgen dat klimaatadaptatieve maatregelen een plek kregen in de Rotterdamse Stijl.  Als niet-ambtenaar bracht zij een frisse en vrije blik in het team dat verantwoordelijk is voor de Rotterdamse Stijl. Iets wat zeer welkom was, zeker omdat niet alleen klimaatadaptatie, maar ook andere transities zoals biodiversiteit en circulair materiaalgebruik een plek moesten krijgen in de Rotterdamse Stijl.

Een ander groot voordeel was de ervaring en kennis die Floor had opgedaan bij andere gemeenten. Tijdens deze opdracht bouwde ze haar kennis en ervaring weer verder uit en nam die ook weer mee naar andere gemeentes. Samenwerken met mensen buiten de gemeentelijke organisatie is een win-win voor kennisdeling in Nederland.